Український шлях до ЄС та НАТО
Головна Український шлях до ЄС та НАТО

Україна – серце Європи. Цей вислів знає кожний, та не кожен замислюється, що він означає. Насамперед наша Вітчизна є європейською країною не тому, що її територія – центр Європи, а тому, що українці сповідують принципи свободи й незалежності, які підтримані багатьма державами.

Європейський шлях – це можливість України розвиватись як незалежній державі. Це можливість жити справедливо. Україна і Європа – це не просто окремі клаптики на Атласі Світу, а друзі, які дійсно мають чим поділитись, над чим спільно працювати, щоб упевнено зустріти завтрашній день.

Без названия (1)     Врублевський, В. Хорошковський, В. Український шлях. Начерки: геополітичне становище України та її національні інтереси /В. Врублевський, В. Хорошковський. – К.: Демократична Україна, 1997. – 425 с.

            У книзі зроблена спроба відповісти на питання: Які історичні витоки української нації, української національної ідеї? Яке місце України в сучасному геополітичному розкладі світових сил та геостратегічних інтересів? Чи є проблема вибору для України: Захід або Схід? Хто є реальними стратегічними партнерами для України? Які актуальні завдання постають перед нашою молодою державою в контексті провідних тенденцій розвитку світової цивілізації на порозі третього тисячоліття?

2529507    Гальчинський, А.С. Час національного пробудження: публіцистичне есе. – К.: НІСД, 2004. – 152 с.

         У книзі акцентується увага на особливостях нового етапу розвитку Української Держави, де ключовою є проблема відродження української політичної нації, відтворення її ідентичності, утвердження національної свідомості та національної гідності. Особлива увага приділяється аналізу відносин з Росією та реалізації євроінтеграційної стратегії України. Основна теза, яку відстоює автор, — «в Європу — через політику самоствердження».

Книга розрахована на масового читача.

1410177    Довідник НАТО. – [б.м.]: [б.в.], 2006. – 383 с.

            “Довідник НАТО” публікується Відділом громадської дипломатії НАТО під егідою Генерального секретаря як довідник з питань Альянсу і його політики. Використані формулювання максимально точно віддзеркалюють консенсус між країнами — членами Організації, на основі якого приймаються усі рішення в Альянсі. Однак цей довідник не є офіційно узгодженим документом і тому не може репрезентувати офіційні погляди чи позиції окремих урядів з кожного питання, яке розглядається.

67048858aa3bffba02a3d535f2f85b86    Кучма, Л. Україна – європейська держава: вибрані статті, виступи: у 2-х т. – Т. 2 /Л. Кучма. – К.: Альтернативи, 2001. – 368 с.

            Процес становлення й утвердження української державності, окрім загальних структурних змін, докорінної переорієнтації суспільних пріоритетів, граничного напруження спільноти, несе в собі ще одне начало — ідеологію творення. Вона продиктована самим життям — його потребами й устремліннями, історичним досвідом і думкою про майбутнє. Вибрані статті та публічні виступи Президента України ЛД.Кучми якнайкраще засвідчують і відтворюють етапи поступу того творення, акумулюючи водночас життєствердну суть українського народу.

 

c7cf1c31-0725-44a4-9f08-c531a0616b5f362    Орлова, Т.В. Історія сучасного світу (XV-XXI століття) /Т.В. Орлова. – К.: Вікар, 2007. – 552 с.

Це перша книга в Україні, в якій висвітлюється глобальна історія від кінця XV ст. до наших днів. У проблемно-хронологічному плані простежуються головні тенденції в життєдіяльності людства на етапах індустріального і постіндустріального суспільства у духовних сферах, політиці, міжнародних відносинах, економіці, соціосфері та ін. Окремо розглядається дихотомія Захід – Схід і особливості її прояву на прикладах конкретних країн. Заключна частина присвячена проблемам глобалізації, місцю і ролі України в сучасному світі.

img918_2_39    Реформація: успіх Європи і шанс для України. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Саміт-книга, 2017. – 256 с.

            Колективна монографія присвячена аналізу реформаційних процесів в Європі, багато уваги приділено конкретним механізмам впровадження принципів Реформації у розвиток різних сфер і галузей життєдіяльності України: політичної, освітньої, економічної, юридичної, медичної, соціальної тощо. Основна цінність книги полягає в розгорнутому науковому аналізі сучасного стану реформаційних процесів в Україні, грунтовно і цілісно розкриваються важливі теоретико-методологічні проблеми становлення й поширення Реформації в світі.

unnamed    Романчук, О.К. Перезаснування України: статті, публіцистика, прогнози і спостереження (1994-2013) /О.К. Романчук. – Львів: Універсум, 2013. – 583 с.

Політики, вдаючись до образних сентенцій, дуже часто наголошують на потребі «перезавантаження» Української держави. Тим часом спеціалісти з комп’ютерних технологій добре знають справжню суть терміну «перезавантаження» – операційна система при перезапуску (reboot) комп’ютера ніяких змін не зазнає. Інакше кажучи, лише перезавантаження неефективної соціально-економічної та політичної системи у жодному разі не поліпшить її якості. Треба чітко усвідомити, що реальність потребує не «перезавантаження» Української держави, а «перезаснування» – кардинальної заміни «операційної системи».

Про це, власне, і йдеться в новій книжці Олега К. Романчука, до якої також увійшли окремі статті та есе з попередньої збірки публіцистики «У пошуках універсаму».

unnamed (6)    Романчук, О.К. У пошуках універсуму: статті, публіцистика, (1990-2011) /О.К. Романчук. – Львів: Універсум, 2011. – 879 с.

            Це унікальна енциклопедія українознавства, українорозуміння, україноболю і українолюбові, яка за розмахом проблематики і глибиною її висвітлення не має аналогів.

unnamed (4)    Україна — НАТО: міфи і реальність. — [Б. м.], [20–?]. — 11 с.

            У виданні в простій і доступній формі розглядаються найпоширеніші стереотипи нашого населення щодо НАТО: «агресивний блок», «членство — дороге», «диктатура США», «всесвітній жандарм» і інші міфи. Також дається пояснення суті НАТО, його діяльності, розвитку і трансформації організації, меті розширення і потенційному членству України.

Untitled - 0003    Україна на шляху до Європи /упоряд. В. Шкляр, А. Юричко. – К.: Етнос, 2006. – 494 с.

            Видання об’єднує статті провідних вчених-політологів, журналістів, державних діячів, у яких висвітлюються проблеми інтеграції до ЄС, аналізується досвід країн, які пройшли цей шлях, а також проблеми і набутки України в реалізації стратегічної мети.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *