Структура бібліотеки
Головна Структура бібліотеки

Абонемент – один з найбільш затребуваних відділів . Тут обслуговуються понад 5 000 читачів, які щорічно відвідують бібліотеку до 40 000 разів.
Користування фондами безкоштовне. Основна частина книжкового фонду відкрита для вільного доступу читачів, самостійного пошуку потрібної літератури.
Універсальний книжковий фонд (понад 82 тис. екз.), сучасні інформаційні технології, високий професійний рівень бібліотечних працівників дозволяють задовольняти найскладніші читацькі запити.

На абонементі Ви можете:

одержати актуальну науково-популярну літературу з усіх галузей знань, художні твори українських та зарубіжних авторів терміном до 30 днів;

книги підвищеного попиту, новинки літератури – до 15 днів;

звернутися за консультаційною допомогою до бібліотекаря з питань пошуку та відбору джерел інформаціі;

познайомитися з книжковими виставками та відкритими переглядами літератури різноманітної тематики;

а поки дорослі вибирають книги, діти можуть розважитися іграшками та познайомитися з книжечками у дитячому куточку абонемента.


Читальний зал обслуговує щорічно понад 3000 користувачів усіх вікових категорій. Універсальний фонд складає понад 44000 екз.документів.
В читальному залі можна ознайомитися з 31-м найменуванням газет та 34-ма – журналів. Тут зібрано архів місцевих періодичних видань, багатий фонд краєзнавчої літератури,
яку представлено на полицях краєзнавчого куточка «Місто біля солоних озер». Користування фондами читального залу безкоштовне. В читальному залі проводяться масові заходи Центральної бібліотеки, тут завжди багато виставок.

одержати актуальну науково-популярну літературу з усіх галузей знань, художні твори українських та зарубіжних авторів терміном до 30 днів;

Додаткові послуги є платними:

ксерокопіювання;

оформлення замовлень через МБА (міжбібліотечний абонемент).


Методичний відділ координує роботу всіх підрозділів ЦБС, надає методичну допомогу та консультує бібліотечних працівників міста, здійснює інформаційне та довідково-бібліографічне обслуговування користувачів.

Сектор каталогів здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів. У відділі створено електронні бази даних: «Книги»; «Періодика». Традиційні: алфавітний каталог; систематичний каталог, систематична картотека статей; різноманітні тематичні картотеки. За їх допомогою читачі оперативно можуть знайти будь-яку інформацію.

У складі сектора каталогів працює:

Центр інформації з питань місцевого самоврядування;

ПДГ (пункт доступу громадян) до офіційної інформації;

Правова громадська приймальня;

Електронна юридична інформаційно-пошукова система«Юрист+закон» надає можливість оперативного доступу до всієї нормативно-законодавчої бази України;

Сектор каталогів готує та видає бібліографічні посібники за актуальними темами.


Інтернет-центр. Одне з основних завдань Інтернет-центру – забезпечення оперативного доступу користувачів до інформації. Кожний користувач бібліотеки має можливість безкоштовно користуватися Інтернетом. Високоякісне технічне обладнання, можливість звернутися за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, комфортні умови для роботи – це переваги бібліотечного Інтернет-центру.

В Інтернет-центрі ви можете:

особисто або по телефону замовити одну годину на день безкоштовної роботи в Інтернет-центрі (при наявності дійсного читацького квитка);

використовувати комп’ютер та інше обладнання Інтернет-центру для пошуку та одержання інформації в мережі Інтернет;

звертатися за допомогою з питань користування Інтернетом до бібліотекаря;

користуватися електронною поштою;

зберігати потрібну інформацію на знімних електронних носіях (диск, флешка);

роздруковувати інформації на принтері Інтернет-центру;

здійснювати зв’язок з рідними і друзями за допомогою програми skype в інших містах та країнах;

використовувати Інтернет для розвитку бізнесу, комерційних справ;

спілкуватися у соціальних мережах;

здійснювати покупки через Інтернет;

брати участь у презентаціях, практикумах, колективних консультаціях, навчатися роботі в мережі Інтернет.


Відділ комплектування та обробки літератури забезпечує централізоване формування і організацію бібліотечних фондів ЦБС, веде облік, обробку та розподіл надходжень літератури.